2.4-M pamilya, taggutom sa huling yugto ng 2018

Bumaba ang proporsyon ng pamilyang Filipino na nakaranas ng inboluntaryong pagkagutom sa huling talong buwan ng nakaraang taon.

Sa pinakahuling sarbey na ginawa ng Social Weather Stations (SWS), 10.5 porsiyento ng 1,440 adult respondents o katumbas ng 2.4 milyong pamilya ang dumanas ng inboluntaryong pagkagutom kahit minsan sa loob ng nakaraang tatlong buwan.

Bumaba ang antas ng pagkagutom ng 2.8 porsiyento mula sa 13.3 porsiyento ng tinatantiyang 3.1 milyong pamilya noong Setyembre 2018.

Lumiit din ang bilang ng tahanang Filipino na dumanas ng katamtamang pagkagutom sa 1.7 puntos mula sa dating 10.6 porsiyento sa kaparehong yugto o 8.9 porsiyento na katumbas ng 2.1 milyong pamilya noong Disyembre.

Bumagsak din ang mga dumanas ng labis na pagkagutom sa 1.3 puntos mula sa 2.8 porsiyento noong Setyembre patungong 1.5 porsiyento o 354,000 pamilya nang nakalipas na Disyembre.

Tinutukoy ng katamtamang pagkagutom ang mga dumanas nito ng isa o ilang beses sa huling tatlong buwan samantalang labis na pagkagutom naman ang mga taong madalas o palaging nakararanas nito sa nakaraang tatlong buwan.

Inilagay naman ang mga taong hindi sinabi kung ilang beses silang hindi nakakakain sa lebel ng mga katamtamang nagugutom, ayon pa sa SWS.

Malaki rin ang ibinaba ng insidente ng pagkagutom sa Mindanao mula 18.3 porsiyento patungong 9.2 porsiyento o 975,000 pamilya.

Subalit tumaas  naman ang pagkagutom sa Visayas at Metro Manila ng tatlo at isang puntos, ayon sa pagkakasunod.

Ginawa ang sarbey mula Disyembre 16 hanggang 19 gamit ang face-to-face interviews. May sampling error margins ito ng ±2.6 porsiyento para sa national percentages at ±5 porsiyento para sa Luzon, Metro Manila, Visayas at Mindanao.